70 jaar lid van Ettens Mannenkoor: dit spant de kroon!

Het Ettens Mannenkoor heeft haar jubilarissen gehuldigd:

Foto jubilarissen 2015 van Ettens Mannenkoor

Achterste rij van links naar rechts:
Ton Verhey en Aloys Doppen (25 jaar lid), Roel Samplonius (40 jaar), dirigent Nick Moritz (25 jaar).
Op de voorste rij Huub Reijers (40 jaar) en Piet en Harry Willemsen (70 jaar lid)

Zonder de verdiensten van de andere jubilarissen te kort te willen doen was er veel belangstelling met langdurig applaus voor de huldiging van Piet en Harry Willemsen, 90 en 89 jaar oud en direct na de oorlog in 1945 lid geworden van het koor. Hun hele werkzame leven tot de AOW van Piet hebben ze gewerkt als molenaar in Etten. Piet en Harrie zijn zeer vriendelijke en bescheiden leden die nog steeds elke maandag trouw de repetitie van het koor bezoeken. Daarom kon het koor ook met recht zingen:

“Zeventig jaar een leven lang
En dat met mannenkoorgezang
Harry en Piet buitengewoon
Vol respect: dit spant de kroon!”

Armanda ten Brink, 2e dirigent, vocal coach, pianist en solist, is 25 jaar aan het koor verbonden. Zij kon op de contactmiddag niet aanwezig zijn vanwege een generale repetitie van de musical Jesus Christ Superstar in Enschede en is de volgende dag bij het begin van de wekelijkse repetitie gehuldigd en toegezongen.

Armanda 25 jaar bij het EMK

Armanda 25 jaar bij het EMK

Tot slot het refrein van het feestlied van en voor de jubilarissen:

“Ja wij zingen met elkaar meer dan driehonderd jaar,
Het is niet te geloven!
Allen houden van muziek, modern of ook klassiek
Refreinen met veel strofen.
Met de mannen in het koor gaan we nog jaren door,
In kerken en steenoven.
Mannenkoor Etten: je bent echt uniek,
Met alle stemmen zo vol dynamiek.
Jullie vullen elke zaal: bevlogenheid vocaal,
Dank, allemaal!”

Geplaatst in Public.