logo ff bi-jproaten
Jaargang 8, nummer 2, december 2020

Beste lezer van onze digitale nieuwsbrief
Meestal genieten we na de kerstdagen nog weken na van onze mooie kerstcon-certen. De sfeer, de liedjes, de mooie verhalen van Nick, parelend pianospel, solo’s van Armanda, het gevoel van saamhorigheid en kameraadschap.
Al het werk dat verzet is.
EMK Niels Berendsen
Dit jaar bleef het stil. Er klonken geen prachtige kerstliederen in de kerken. Geen organisatie van deze concerten, geen voorbereidingen door Nick en Armanda, geen mappen inleggen, geen podium gebouwd, geen inzingen, geen genöl onder elkaar, geen nazit tot de kleine uurtjes in het café. Stiekem toch beetje kritisch op dingen die niet perfect gingen. Een overweldigend gevoel van saamhorigheid en kameraadschap.
Trots op de prestatie, onszelf en ons koor.

Het bleef stil…………………………………….. en ik meen het als ik zeg: ik heb het echt gemist.

Toch is het niet zo dat alles stil ligt. We hebben de ZOOM repetities op de maandagvonden voor een grote groep zangers die hier plezier aan heeft. De Club van Honderd heeft een kerstactie op touw gezet, de concertcommissie is bezig met plannen voor 2021, de PR commissie werkt hard aan allemaal nieuwe dingen, maar ook aan mooie stukken in de krant. De corona-werkgroep die de situatie rondom corona nauw in de gaten houdt. Nick en Armanda die de ZOOM-repetities voorbereiden. Het bestuur dat op de achtergrond de boel draaiende houdt en blijft nadenken over de toekomst. Zangers en leden van de regelingscommissie werden gehuldigd, Nick en Armanda werden “overvallen” met felicitaties, alle zangers en direct betrokkenen bij het koor zijn bezocht met een kerststol. Het Kabinet van Oorlog dat puzzelt op “Van Bezetting tot Vrijheid”, zodra we hier iets over kunnen melden zullen we dit doen. We blijven bezig met elkaar, met het koor, maar wel op afstand.

We mogen dan wel niet “live” zingen met elkaar, we zijn een grandioze club die met elkaar op afstand hard werkt. Die waar het kan elkaar toch (digitaal) opzoekt middels appjes, telefoongesprekken, mailtjes en ZOOM. Corona is een crisis van ongekende omvang, maar muziek verbindt en ik geloof oprecht dat op enig moment onze stemmen weer klinken in de prachtige kerken.

Ik zou je willen vragen om met me mee te dromen. Als het virus is uitgedoofd, kunnen we weer in vrijheid leven en zingen.

Met muzikale groet,
Niels Berendsen
Voorzitter

Nick en Armanda overvallen tijdens ZOOMen met het EMK


Maandagavond 14 december was de wekelijkse repetitie via ZOOM van het Ettens
Mannenkoor. Armanda verzorgde heel enthousiast als altijd het inzingen en daarna het
pianospel tijdens het voorzingen en dirigeren van Nick. Een recordaantal van 49
zangers deed enthousiast mee tot het moment dat er tegen het eind van de repetitie
enige consternatie ontstond, net toen de Kearls uut Etten werd gezongen. Niels en
Maurice waren binnengekomen met een grote stapel cadeau’s.
IMG-20201214-WA0003
Nick ging aanvankelijk onverstoorbaar door en Niels en Maurice, voorzitters van het
koor en de Club van Honderd van het koor, zongen mee met dit lijflied van het Ettens
Mannenkoor dat vaak bij het begin van een concert gezongen wordt. Daarna volgde de
huldiging van de dertig jaar aan het koor verbonden Nick en Armanda. Niels hield
een toespraak waarin hij benadrukte dat we heel graag dit feest op een heel andere
manier hadden willen vieren, maar dat dit nu het maximaal haalbare was. Daarna
overhandigden ze cadeau’s: bloemen, een doos persoonlijke boodschappen van de
zangers, een kerstpakket, een kerststol en een persoonlijk cadeau: een beeldje in de
vorm van een stemvork en een G sleutel met op de voet onder de naam van Nick en
Armanda gegraveerd “30 jaar Ettens Mannenkoor 1990-2020”.
IMG-20201214-WA0002
Stemvork
De jubilarissen vormen al dertig jaar, vanaf 1990 dus, het artistiek team van het Ettens
Mannenkoor:
Nick als dirigent met een grote vakbekwaamheid en kennis van zaken. Altijd
weloverwogen en rustig dirigerend en voortdurend kijkend naar mogelijkheden om de
kwaliteit van het koor te verbeteren. Tijdens concerten heeft hij met kleine, soms bijna
onzichtbare gebaren, het koor “in zijn vingers” en zijn aanwijzingen worden uitstekend
opgevolgd blijkt vaak bij de evaluatie tijdens de eerstvolgende repetitie. Fenomenaal is
zijn vermogen om tijdens een concert volledig uit zijn hoofd muziekstukken in te leiden
en aan elkaar te praten;
Armanda als zangpedagoog, solist, dirigent en vocal coach en vooral ook als pianist:
ze speelt ook tijdens repetities de sterren van de hemel en kruipt vrolijk met de beste
pianisten van Nederland, zoals bijvoorbeeld Jan Vayne, achter de piano om er samen
lustig op los te spelen. Altijd vrolijk en enthousiast krijgt ze bij het inzingen honderd
man stil en aan het werk.
Nick&Armanda

Nick en Armanda van harte gefeliciteerd met
jullie 30 jarig jubileum bij het Ettens
Mannenkoor!

Oude IJsselstreek Vizier
Foto Nick

EMK-jubileum Nick en Armanda


wo 2 dec 2020, 11:50

Etten - Dit jaar zijn zowel Nick Moritz als Armanda ten Brink - respectievelijk eerste en tweede dirigent - dertig jaar verbonden aan het Ettens Mannenkoor (EMK). ‘Live’ feliciteren zit er niet in, wel een interview met beide bevlogen musici en een publiek eerbetoon van voorzitter Niels Berendsen.

door Reinier Kroesen

Nick Moritz: “Armanda en ik kennen elkaar van het conservatorium. Eind 1989 was mijn sollicitatie voor het EMK eigenlijk al te laat, maar ik werd alsnog toegevoegd aan het rijtje van zes en mocht op proef dirigeren. Enigszins teleurgesteld kwam ik thuis en vertelde Armanda dat ik het zelf niet goed vond. Maar ik werd diezelfde avond gebeld dat ze me nog eens wilden zien. Ik begon in januari 1990. Er was toen een tweede dirigent die wilde stoppen. Toen stelde ik Armanda voor, we vullen elkaar sterk aan. Het bestuur was het daar niet meteen mee eens, baantjes doorschuiven binnen familie. In het najaar begon zij bij het EMK. Een jaar of dertien geleden zijn we als stel uit elkaar gegaan. We hadden er beide veel verdriet over, maar bleven altijd vrienden. Nooit hoefden we een repetitie af te zeggen.”Speerpunten
Nick: “Ik heb altijd gezegd dat je moet weggaan bij een koor als je niet meer kunt veranderen. Bezig blijven is ook belangrijk in deze coronatijd. Ik heb nieuwe nummers uitgezocht, ingezongen en via de app doorgestuurd. Maar je merkte dat leden daar thuis in hun eentje al snel de zin af hadden.
Toen kwamen we met kleinere groepen van veertig man om-en-om bij Köster zingen. Momenteel mag dat niet, nu dus repetities via Zoom. Niet eenvoudig, collectief zingen is veel gemakkelijker dan in je eentje aan de keukentafel. Een van mijn speerpunten is de aanwas van nieuwe leden. Zo hebben we een kerstconcert gegeven, als je je drie maanden van te voren aanmeldde kreeg je extra repetitietijd en kon je al gelijk een aantal nummers meezingen. Dat leverde telkens wel tien nieuwe deelnemers op. Ik hamer er telkens bij het bestuur ook op om meer bekendheid in een wijdere omgeving te krijgen. In Lichtenvoorde waren we dit jaar in dat kader gevraagd voor de Passion en een aantal andere concerten. Het EMK is een goed koor: heel muzikaal, ze kunnen heel zachtjes en heel luid zingen, ze overschreeuwen zich zelden in concerten.”

Armanda ten Brink
Tweede dirigent Armanda ten Brink: “Tot mijn taken behoren het inzingen, koorscholing, repetities leiden, de solistencoaching. Verder ben ik begeleider van het koor, pianist en solist. Sommige stukken laat Nick mij dirigeren om de mannen alert te maken op andere tekens en uitvoering dan ze gewend zijn, dat houdt ze scherp! Ik voelde mij er vanaf het begin meteen thuis, deels ook omdat ik in de Achterhoek ben opgegroeid en de mentaliteit en humor ken.

De nieuwe aanpak van inzingen heeft wel voeten in de aarde gehad. Ze vonden het in het begin maar lastig, al die oefeningen. De mannen wilden meteen erop los zingen. De online repetities van nu zijn muzikaal niet ideaal, maar het is toch beter bezig te blijven. De heren bereiden de stukken voor via Capella, dus ze weten hoe de melodie gaat. Ik ben zelf wel blij met deze mogelijkheid, maar verheug me enorm iedereen weer te horen en zien. Inmiddels zijn zowel vaders als hun zoon lid. Hoe cool is dat? De zoon van, ik vind het mooi om te luisteren hoe iemand zingt, of het herkenbaar is.

Meegroeien met de actualiteit, pop, rock, lm, computer, Nick zoekt heel veel uit en we krijgen ook opnames doorgestuurd door leden. We blijven niet hangen in het geijkte. Ik kan me voorstellen dat als Nick weggaat dat er een andere tijd aanbreekt, misschien moet ik dan ook weg. Ik weet het niet. Ambitie om eerste dirigent te worden is er niet per se. De kracht van ons ligt erin dat we elkaar aanvullen. Het is vind ik heel bijzonder dat EMK deze constructie al die jaren heeft volgehouden. En ik hoop dat het nog even blijft werken. Het is een fijne groep, en zolang de klik er is kunnen we verder. Is het er niet meer, dan wordt het tijd voor wat anders.”

Hulde
Niels Berendsen, voorzitter Ettens Mannenkoor: “Armanda en Nick, 30 jaar verbonden aan het Ettens Mannenkoor. Alleen echt ‘groten’ blijven zo lang verbonden aan een vereniging. Er is chemie, beweging, er zit verrassing in, de communicatie is levendig tussen koor en dirigenten.

Wij kijken uit naar een nog langere samenwerking. In 2015 heeft het koor, zoals ze later zelf aangaven, hun één van de mooiste avonden van hun leven bezorgd. Tijdens het traditionele steenovenconcert hebben we hun de regie uit handen genomen. Een ereplek vooraan tussen hun dierbaren en videoboodschappen van prominente muzikanten. Zo bracht Nick het EMK de Carmina Burana.

In eerste instantie niet omarmd door het koor, maar het bleek later één grandioos populair muziekstuk dat vele malen is uitgevoerd, ook getuige het concert in Amphion (2019) waar filmbeelden de muziek ondersteunden.

Knipsel 6
‘Onze’ Amanda is de muze van het koor, vrolijke spring-in-’t-veld, enthousiast, warm, positief, humor, de koningin van het zweethok, het aftesten, de puppycursus voor nieuwe zangers en vooral solist met een stem van een nachtegaal. Altijd in voor een geintje en door haar mannen op handen gedragen.

Armanda komt oorspronkelijk uit Lichtenvoorde en kan vlekkeloos ‘plat’ praten. Nick kan dit niet en probeert het wel eens. Hilariteit alom. We voelden het als onze plicht, hun 30-jarig jubileum memorabel te maken. Echter, corona heeft het memorabel gemaakt, maar niet op de manier zoals we wilden."

Het Ettens Mannenkoor huldigt in
coronatijd bijna vierhonderd jaar
jubilarissen.

Het Ettens Mannenkoor heeft een lange traditie in het huldigen van zijn jubilarissen. De
afgelopen decennia gebeurde dit steeds tijdens de jaarlijks contactmiddag in het najaar.
Door de onlangs nog verscherpte coronaregels was er totaal geen sprake van dat die
gehouden zou kunnen worden.
Snel werden de plannen veranderd: een klein koor zou langs de jubilarissen gaan. Ook
dat plan sneuvelde omdat het volgens de regels niet kon of de randen ervan opzocht
en leden en andere mensen in gevaar kon brengen.
Toen werd het even stil: wat te doen? Niets doen en doorschuiven? Uiteindelijk besliste
het bestuur dat we iets moesten bedenken in de geest zoals het koor gewend is:
kameraadschap en oog voor elkaar, in lief en leed. Besloten werd na overleg met
familieleden de jubilarissen te verrassen met het bezoek van twee bestuursleden en
persoonlijk de felicitaties thuis te gaan overhandigen.

Zondagmiddag was het zover. Op afspraak werden de jubilarissen in Etten,
Gaanderen, ’s-Heerenberg en Wehl bezocht: André Slutter en Leo Zenhorst, beide 60
jaar lid, Herman Meuleman (40 jaar lid) en Jan de Weerd en Wout van de Zwet (25 jaar
lid). Ondanks de “afstandelijke benadering” was er overal een vriendelijke en warme
sfeer: de bestuursleden werden warm ontvangen en ervoeren wat een belangrijke
plaats het Ettens Mannenkoor in de gezinnen inneemt. Na overhandiging van de
oorkondes, speldjes en een korte toespraak was er taart en champagne: de familie van
de jubilaris had steeds overal voor gezorgd, voor de jubilarissen was dit alles een
verrassing! Hier en daar werd een traantje weggepinkt.
IMG-20201115-WA0063
IMG-20201115-WA0053
IMG-20201115-WA0020
IMG-20201115-WA0032
IMG-20201115-WA0025
Enkele dagen later werden de jubilarissen van de regelingscommissie bezocht Gerard
Kok (50 jaar), Benny te Grotenhuis, Gerard Wenting en Frank van Dulmen (40 jaar) en
werden de bloemen en versierselen thuis overhandigd.

Naar het nieuwe jaar

Beste ………………………

2020 is een vreemd en lastig jaar geweest waarin we dingen hebben meegemaakt die over het algemeen alleen in dictaturen voorkomen: gedwongen sluitingen en een verbod om in groepen samen te komen. In Nederland zijn we dat niet gewend en hebben dat in driekwart eeuw niet meer gezien. Ook nu in december, normaal een feestmaand voor het EMK met mooie kerstconcerten en dankbaar publiek, zingen we alleen in ons eigen huis.

We kijken vooruit naar 2021 waarin we hopen ergens in het jaar weer in volledige vrijheid te kunnen bepalen waar we als koor samen kunnen zingen. Niet meer ieder voor zich in zijn eigen huis, maar weer samen sprankelend en flonkerend zingen voor een enthousiast publiek.
Om dit gevoel van “samen” te ondersteunen bieden we je hierbij en aan alle zangers en overige direct bij het EMK betrokkenen deze kerststol aan.

We wensen je een mooie Kerst en een gezond en zingend 2021!
Bestuur Ettens Mannenkoor

Met bovenstaande brief gingen bestuursleden van het Ettens Mannenkoor in het weekend van 18-20 december op pad om in deze onzekere tijd tijdens de lockdown zonder concerten en zo min mogelijk contacten prettige feestdagen en een goed 2021 te wensen aan alle zangers en andere direct bij het koor betrokkenen. Hier en daar werden hulptroepen ingeschakeld bij het bezorgen van de brief met kerststol en zelfs werden leden onderweg aangesproken! Regelmatig ontstond een gesprek aan de deur of aan de keukentafel, alles op gepaste afstand. Steeds was er enthousiasme en waardering voor dit initiatief. Het bestuur is blij aan het eind van dit vreemde jaar toch nog even (bijna) alle leden en andere direct betrokkenen even gezien en gesproken te hebben. Op naar volgend jaar!
Groep

Agenda

Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief in december 2020 is het niet duidelijk wanneer
het koor weer met repeteren kan gaan beginnen. We verzoeken u daarvoor onze
website www.ettensmannenkoor.nl in de gaten te willen houden.
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Uitschrijven | Abonnement beheren

Ettens Mannenkoor
p/a Vulcaanstraat 13
7011 EP Gaanderen
Prettige kerstdagen