logo ff bi-jproaten
Jaargang 8, nummer 1, juli 2020

Beste lezer van onze digitale nieuwsbrief

Het is toch heel apart en bijzonder om via de digitale snelweg een jaarvergadering te organiseren en op deze wijze als voorzitter van ons mooie koor gekozen te worden.

Natuurlijk is, op de eerste plaats, een dankjewel aan Chrysto op zijn plaats. Hij heeft de afgelopen negen jaar het koor geleid.
EMK Niels Berendsen
Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek dat we mooie herinneringen hebben aan deze jaren. Een eeuwfeest, koninklijke erepenning, concertreizen, steenovenconcerten. Er is een boel gebeurd! We konden Chrysto niet lijfelijk in het zonnetje zetten en waarderen met bloemen, woorden en zang. Dat is echt ontzettend jammer. Dit verdient hij zeker en zodra dit mogelijk is, zullen we dit uiteraard alsnog dubbel en dwars inhalen.

Daarnaast een felicitatie aan Maurice Ebbers die de Club van Honderd gaat leiden. Ik ben blij dat we iemand hebben gevonden die hart voor de zaak heeft en deze prachtige club verder gaat brengen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.

De afgelopen maanden waren bijzonder voor onze maatschappij, maar ook voor het koor. Geen repetitie op maandagavond, geen clubjes in het café die in commissies werken, geen mappen inleggen, geen concerten in voorbereiding en tot overmaat van ramp geen Van Bezetting tot Vrijheid. Het was rustig in de agenda van onze zangers.

In dit soort tijden besef je dat “de leden” de vereniging “zijn”. Zij zorgen voor de sfeer, gezelligheid, kameraadschap, maar ook een luisterend oor of een schouder om te troosten. Voor de meesten van ons is samen zingen op maandagavond, meer dan zingen, het is het totale plaatje. Samen repeteren, werken richting een concert en in de pauze en na de repetitie een stukje gezelligheid.

Helaas beoefenen wij een hobby die in de corona-tijd als “gevaarlijk” is aangeduid. Niet voor niets dat de koren pas als laatste mochten opstarten, maar onder strikte richtlijnen van het RIVM.

Natuurlijk gaan we de komende weken/maanden nadenken hoe wij vanaf september weer op een verantwoorde manier kunnen zingen. Worden het kleine groepjes, per rij, op meerdere locaties, wie zal het zeggen, maar ik denk dat we er allemaal naar uitkijken om elkaar weer te zien en onze hobby weer uit te oefenen.

Voor nu wens ik iedereen mooie zomermaanden toe, blijf gezond en ik hoop iedereen snel weer te zien,

Hartelijke groet,
Niels Berendsen
Voorzitter

Geen grote doorbraak, maar rust roest. Herstart in mei, september, Sint-Juttemis?

EMK Nick Moritz
Voor ons EMK had 2020 zomaar het jaar van een nieuwe doorbraak kunnen zijn. In 2019 is veel gebeurd. Er zijn dat jaar mooie plannen ontwikkeld en in de grondverf gezet. Dit jaar kon er worden geoogst en ook de weg naar een verdere toekomst was al uitgestippeld. Toen kwam de klap, de Coronacrisis. 'Zes weken niet bij elkaar komen', dachten we in eerste instantie. Half mei kunnen we wel weer aan de slag. De somberaars dachten dat het wel na de zomervakantie zou worden, misschien zelfs september.
Zelfs dat is allang geen zekerheidje meer. Waarschijnlijk moeten we wachten tot er een vaccin is. Rust roest, weten we allemaal. Vandaar dat bestuur, Armanda en ikzelf er veel aan gelegen is om jullie 'aan de praat' te houden. Daar is alle reden toe. Als 2020 geen doorbraak oplevert, dan moet het 2021 worden. Laten we zorgen dat we er klaar voor zijn. Wie heeft er op 5, 6 of 7 juni nog aan 'Van bezetting tot vrijheid' gedacht? Vreselijk toch, dat dit spektakel geen doorgang vond? Hoe moeten de grote motoren achter het project zich die dag hebben gevoeld? Geen fijn weekend voor Toon, Niels en velen met hen. We zouden overigens weinig geluk met het weer hebben gehad. Voor de eerste voorstelling hadden we duizend stoeltjes droog moeten wrijven. Wat een geweldig project is ons op dat moment door de neus geboord. Wat mag het hele EMK er trots op zijn dat in onze club de creativiteit aanwezig is om het te bedenken en de energie om het van de grond te krijgen. Laten we ervan uitgaan dat het volgend jaar wel lukt. Dat is niet vanzelfsprekend, maar absoluut het streven waard. Grote projecten zijn op zich niet nieuw bij ons koor. Door de jaren heen hebben we er regelmatig mee gescoord. Ook onze 'normale' concerten kregen al steeds meer structuur en stabiele inhoud. Goed op elkaar afgestemd repertoire, sterke eigen solisten en steeds betere technische ondersteuning.
Bezetting
Hierin speelt de Concertcommissie (Cc) een belangrijke rol. Muziekcommissie, muziek adviescommissie en concertcommissie spelen al sinds jaren een meer of minder succesvolle rol bij het EMK. Sinds ruim een jaar zijn de puzzelstukjes extra goed op hun plaats gevallen. Frisse inbreng van nieuwe commissieleden en het samenvoegen van de verschillende groepen hebben gezorgd voor nieuw elan en een betere coördinatie. Zo kwam niet alleen de fantastische samenwerking met The Passion Lichtenvoorde tot stand, maar lag er na veel denkwerk een prachtig plan voor een nieuwe concertstructuur op tafel. Om met dat laatste te beginnen: De Cc bedacht dat we het publiek meer houvast en zekerheid rond onze concerten kon geven. Niet het ene jaar in kerk A en het jaar daarna in concertzaal B. Maar op z'n minst drie jaar achtereen een 'Warm Winterconcert' in kerk A. Zo kan het zich rond spreken en door de herkenning van kwaliteit komt er elk jaar meer publiek. Verder het kerstconcert in Etten steeds op dezelfde dag, bijvoorbeeld de laatste zaterdag of zondag voor Kerst. Concerten zouden ook aan elkaar worden gelinkt voor herkenning. In Lichtenvoorde was de benefiet voor de 'nachtegalen' gepland en enkele maanden later een prachtig kerstconcert met Armanda als solist (zij is opgegroeid in Lichtenvoorde) en de indrukwekkende belichting zoals we die in Etten met Kerst hebben ervaren. Beeldmateriaal van dat mooi uitgelichte concert in Etten hadden we perfect kunnen gebruiken in de publiciteit voor Lichtenvoorde. In combinatie met The Passion, was Lichtenvoorde dus een speerpunt voor 2020 waarin zelfs ledenwerving een rol zou gaan spelen. De extra aandacht en uitgekiende structuur voor de kerstconcerten zou zijn hoogtepunt bereiken in het jubileumconcert 2023. Het plan van Cc is namelijk om daar een super kerstconcert van te maken. Een concert met overweldigende verrassingen waarbij we in de kerstconcerten van 2020, 2021 en 2022 nieuwsgierig makende tipjes van de sluier gaan oplichten. Het loopt inmiddels allemaal anders. Wat is het toch jammer dat we al zolang niet samen kunnen zingen. Ik mis jullie en de prachtige muziek die we samen kunnen maken. Laat het geen reden zijn om bij de pakken neer te zitten. Rust roest..... En dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Als we weer bij elkaar mogen komen, moeten we er klaar voor zijn. 2020 is misschien niet het jaar van de grote doorbraak naar nieuwe wegen geworden, maar de aanzet is gegeven. Het project 'Van bezetting tot vrijheid' laten we niet verloren gaan en The Passion verliest ons niet uit het oog. We hebben mogelijkheden om fit te blijven in ons repertoire en de stem houd je in vorm door gewoon veel te zingen. Als de bakkersjongen dat vroeger op z'n fiets kon, kunnen wij het thuis en in de auto. We blijven ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor oefeningen en nieuw repertoire. Armanda en ik kunnen niet wachten om jullie weer bij elkaar te zien en te horen hoe The Irish Blessing, Sure On This Shining Night of The Holy City uit jullie kelen klinkt.

Nick Moritz

Cultuurprijs Oude IJsselstreek 2020

Het zingen zit ons in het bloed

Dit jaar heeft de gemeente Oude IJsselstreek een Kunst- en Cultuurprijs ingesteld. Het bestuur van de Club van Honderd van het Ettens Mannenkoor heeft het koor voorgedragen voor deze Cultuurprijs die "wordt toegekend aan een persoon of organisatie die op het gebied van cultuur (zang, dans, theater, muziek, erfgoed, etc.) een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de beleving van cultuur in de gemeente Oude IJsselstreek". Het Ettens Mannenkoor is twee keer voorgedragen voor de Cultuurprijs maar helaas zijn we niet genomineerd. Wethouder Jeanine Kock heeft ons persoonlijk per telefoon geïnformeerd. Voor het niet nomineren speelde onder andere mee dat Van Bezetting tot Vrijheid door de coronacrisis niet is doorgegaan: men kijkt ook naar de actuele situatie van dit jaar. Dan maar volgend jaar!
Ter informatie drukken we hier de samenvattende conclusie af van de tekst die het bestuur van de Club van Honderd bij de gemeente heeft ingediend.

"Conclusie
Gezien het bovenstaande denken wij dat het Ettens Mannenkoor gedurende meer dan een eeuw een waardevolle bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert aan de beleving van cultuur in de gemeente Oude IJsselstreek. Het koor is zeer bekend en geliefd in de gemeente en ver daarbuiten. Het jaarlijkse gratis toegankelijke Steenovenconcert trekt tussen de 900 en 1000 bezoekers waarvan er velen op de fiets komen, een bewijs dat het koor plaatselijk sterk leeft. Daarnaast staat jaarlijks het grote parkeerterrein vol en moeten verkeersregelaars en politie de stroom auto’s in goede banen leiden. Het donderend applaus na afloop van het concert bewijst dat het Ettens Mannenkoor er keer op keer in slaagt om mensen te ontroeren en enthousiast te maken voor mannenkoorzang.
We hebben hierboven laten zien dat het Ettens Mannenkoor onder leiding van een goed gekwalificeerd artistiek team steeds nieuwe wegen probeert in te slaan en zo ook een bijdrage levert aan het beleven en uitdragen van cultuur in de gemeente.
De gemiddelde leeftijd van de leden van het Ettens Mannenkoor ligt relatief laag vergeleken bij andere mannenkoren. Het aantal leden van het koor is deze eeuw niet gedaald. We zien dat het koor er niet alleen in slaagt om bestaande leden enthousiast te houden voor het zingen in het koor, maar ook in staat is om aantrekkelijk te zijn voor relatief jonge leden. Zo blijft het koor voor een grote groep mensen in de gemeente een plaats waar ze actief kunnen deelnemen aan cultuur en kunnen meehelpen cultuur binnen en buiten de gemeente uit te dragen.
De leden van het Ettens Mannenkoor zijn trots op hun koor. Waar het elders nog wel eens moeilijk kan zijn om vrijwilligers te werven voor taken is dat binnen dit koor geen enkel probleem. Er bestaan diverse commissies die het werk van het koor ondersteunen en mogelijk maken. Op het gebied van beleving van mannenkoorzang zijn de leden ook echte ambassadeurs en praten waar dan ook altijd enthousiast over hun beleving van het zingen bij het koor.
Gezien het bovenstaande nomineren wij het Ettens Mannenkoor voor de Cultuurprijs 2020 van de gemeente Oude IJsselstreek.
Het bestuur van de Club van Honderd ten behoeve van het Ettens Mannenkoor"
Foto EMK

Corona werkgroep

In de bestuursvergadering van 1 juli heeft het bestuur besloten om een corona werkgroep in te stellen met de opdracht na te gaan hoe we na één september verantwoord kunnen gaan zingen binnen de richtlijnen van het RIVM. “Toevallig” is er die zelfde dag een uitgebreide nieuwe richtlijn van kracht geworden die onder voorwaarden een opening biedt hiervoor. Zie koornetwerk.nl.
RIVM
koornetwerk
De coronawerkgroep zal goed naar deze richtlijn kijken en bekijken in hoeverre onze repetitieruimte geschikt is of geschikt gemaakt kan worden om aan deze richtlijn te voldoen. Daarbij horen ook looplijnen en bekijken hoe de 1.5 meter afstand die de richtlijn voorschrijft gehanteerd kan worden bij de in- en uitgang, de toiletten en in het café/op het terras. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het gezond blijven van de zangers tijdens de repetitie en zal alleen tot het weer beginnen met de repetities besluiten als dit volgens de richtlijnen verantwoord kan.

Digitale jaarvergadering Ettens Mannenkoor 11 juni-6 juli

Door de coronamaatregelen kon de algemene jaarvergadering van het koor op 23 maart niet doorgaan, terwijl een aantal agendapunten door de steeds langere duur van deze maatregelen wel vroegen om een beslissing door de leden. Dit betrof onder andere de financiële jaarstukken van het Ettens Mannenkoor en de Club van Honderd (ook in verband met subsidievoorwaarden van de gemeente) en de bestuursverkiezing. Het bestuur heeft daarom besloten om over deze punten, die ook al geagendeerd waren voor de vergadering op 23 maart, een digitale jaarvergadering per mail te houden met de leden en daarbij een aantal stukken ter inzage te leggen op het besloten deel van de website.
De financiële jaarstukken van het Ettens Mannenkoor en Club van Honderd zijn door de leden goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing betekent dit onder andere dat Chrysto Wormskamp is afgetreden als voorzitter en Niels Berendsen vanaf 6 juli 2020 voorzitter is van het Ettens Mannenkoor. Niels Berendsen is afgetreden als voorzitter van de Club van Honderd en opgevolgd door Maurice Ebbers. Rudy Rougoor stopt als penningmeester, hij blijft wel lid van het bestuur. Dirk Wanders is bereid gevonden zijn taak als penningmeester van de Club van Honderd over te nemen als de algemene ledenvergadering daarmee akkoord gaat.
Marc Leuverink, Dennis Roes en Rudy Wieskamp zijn gekozen als lid van het bestuur van het Ettens Mannenkoor en Peter van Beerschoten en Franciscus Noordam zijn herkozen.
Door het toetreden van een aantal relatief jonge leden is de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden van het Ettens Mannenkoor flink gezakt!
Omdat er geen publiek bij de vergadering van 6 juli kon zijn plaatsen we wat meer foto's dan gebruikelijk.
IMG-20200707-WA0018
Chrysto bedankt Niels als voorzitter van de Club van Honderd
IMG-20200707-WA0017
Niels draagt het voorzitterschap van de Club van Honderd over aan Maurice
IMG-20200707-WA0030
2e voorzitter Sjon bedankt Chrysto als voorzitter van het EMK
IMG-20200707-WA0008
Niels probeert de coronabescherming van de net
gekregen voorzittershamer af te krijgen
IMG-20200707-WA0028
Het bestuur van het Ettens Mannenkoor met ingang van 6 juli 2020
foto door: Chrysto
vooraan: Titus, Martin, Niels, Sjon en Peter
achteraan: Dennis, Marc, Rudy, Bert en Franciscus

Vier juli 2020: terugkijken

2009: Chrysto schrijft problemen en oplossingen in het EMK aan voorzitter Jan. In 2010 vormen Han, Hennie, Fred en Chrysto op vraag van voorzitter Frank de Sponsorcommissie voor het 100-jarig bestaan van het EMK. Dat jaar speelt ook Vaticaan op Stelten. 18/5/2011 Brainstormen Niels en Chrysto over het Jubileumjaar en het koor, vormen commissies en eind 2011 neemt Chrysto de taak van voorzitter van Jan over.
EMK Chrysto Wormskamp
2012 hebben we discussie-avonden in de serre, Floriade, afscheid van Jan Veldhorst, ondertekenen we een contract met Richard F. voor samenwerking met de Ulftse Nachtegalen en treden Guido en Wendy op bij het Steenovenconcert – waar we meteen het contract voor 2013 tekenen.
In 2013 komen de jubileumboeken uit, verkrijgen we een garantstelling voor de begroting die van start €36.000 naar > €100.000 oploopt; de uitvoering “100 jaar EMK” in de tennishal in Ulft trekt iets meer dan 2000 mensen. Niels gaat in 2014 de Club van 100 voorzitten, we ontvangen een Erepenning en gaan op reis naar Bad Tölzen en München en later ontmoeten we de muzikale vrienden van Concordia Eefde. In Varsselder geven we een try-out in 2015, betreden wij het Gelredome voor Music Show of Scotland, vieren we 25 jaar Nick en Armanda bij het EMK en hoogtepunt is de huldiging van broers Harry en Piet Willemsen bij gelegenheid van hun 70 jaar bij het koor. Amphion word in 2016 stijf uitverkocht met de uitvoering van de Carmina Burana, we “singen am Ems” en gaan op reis naar Wenen. Dat jaar begint de samenwerking tussen Huntenpop en EMK. Hans Jansen wordt in 2017 erelid wegens zijn grote verdiensten voor het koor, met Concordia staan we in de Hanzehal. Gonny Pastoor word lid van verdienste van het EMK in 2018 en we zingen in Stadttheater Emmerich. In 2019 vieren we onze samenwerking met het Saxofoonorkest met een koorreis naar Praag en geven we mooie filmconcerten. 2020 begint goed met een Nieuwjaarsreceptie bij Köster en een presentatie van Bezetting tot Vrijheid – Corona gooit roet in de uitvoeringen en repetities.

Als zanger van het EMK sinds iets meer dan 20 jaar heb ik altijd veel plezier beleefd aan het zingen en uitvoeren. Dat is echt heel fijn. Als voorzitter bij het Ettens Mannenkoor moet je veel geduld hebben, vaak iets wegpuffen, enorm veel tijd investeren, aan van alles denken en altijd meedoen, vóórop lopen en er zijn, een luisterend oor hebben voor veel leden die iets kwijt moeten, een lange adem en doorzetting beoefenen om zaken gedaan te krijgen, empathisch en humorvol zijn, een goede netwerker zijn en veel op pad, met iedereen door een deur kunnen en handig puzzelen. Dat heb ik nooit allemaal gekund – maar ik had enorm veel steun van mijn medebestuursleden. Zij dachten en bedachten voor mij, tilden mij op als ik struikelde, hielpen met raad en daad en voerden uit, dachten en zorgden mee voor het koor en haar leden. Aan hen hebben jullie te danken dat we al deze bovenstaande avonturen konden beleven. Ik ben veel dank verschuldigd aan allen die het mogelijk maakten met enorm veel passie en plezier aan het mooie Ettens Mannenkoor te mogen bouwen. Namen noem ik niet en toch wil ik mijn Dagelijks Bestuur apart noemen – Sjon en Martin heel speciaal bedankt dat jullie goed op mij en ons koor gepast hebben. Alle andere bestuurs- en commissieleden heel hartelijk bedankt voor al jullie inzet, soms al jarenlang.
Het was een eer om jullie voorzitter te mogen zijn en met jullie samen te zorgen voor het leuke, gave, prettige, aparte, bijzondere, gekke, durfvolle, maffe, trotse en goede koor dat we samen hebben: Het Ettens Mannenkoor!

Chrysto Wormskamp
bariton Ettens Mannenkoor

Agenda

Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief begin juli 2020 is het niet duidelijk wanneer het koor weer met repeteren kan gaan beginnen. Ook is onduidelijk of er in 2020 nog concerten georganiseerd kunnen gaan worden. Het is daardoor nu niet te overzien of de al geplande concerten, onder andere een aantal kerstconcerten, door kunnen gaan. We verzoeken u daarvoor de website in de gaten te willen houden.

Zie ook www.ettensmannenkoor.nl
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Uitschrijven | Abonnement beheren

Ettens Mannenkoor
p/a Vulcaanstraat 13
7011 EP Gaanderen