MUZIEKFESTIVAL SCHEVENINGEN 2018

Ettens Mannenkoor naar Scheveningen Muziekfestival op 16 juni

De optredens van het EMK op het muziekfestival in Scheveningen waren een groot succes. Na het vertrek om 8.00 uit Etten, “lang zal hij leven” zingen bij het uitstappen in Scheveningen voor de jarige Tonny Slutter (52 jaar lid en erelid), koffie met cake op de Pier en het inzingen stelden we ons op voor de ingang van de Pier. Bij dit eerste optreden werkte nog niet alles mee: het was nog wat nevelig en bewolkt en de wind was vrij sterk (“in Den Helder kunnen ze ons beter horen dan in Den Haag,” zei iemand gezien de windrichting), wat veroorzaakte dat de verschillende koorpartijen elkaar niet altijd goed konden horen en de dirigent veel moeite moest doen om alles “in de maat” te houden.

Bij het tweede optreden op de boulevard voor het Kurhaus mochten we de geluidsinstallatie van het popkoor gebruiken dat vóór en ná ons een optreden had en dirigent Nick Moritz kreeg een microfoon. Dit scheelde heel veel, nu waren we goed te horen voor het publiek.

Het meest succesvol vonden we ons laatste optreden aan het eind van de middag. We stonden nu aan de landzijde van het Kurhaus naast een podium op het knusse pleintje en draaiden na een aantal liederen met telkens veel applaus van de gasten op de terrassen naar een volgende zijde van het podium. Een groot voordeel was hier ook dat er geen wind was en onze zang zoals wij die samen met Nick bedachten en brachten met de juiste intensiteit ongestoord in de goede richting ging. En met succes dus, op het laatste terras werd zelfs na elk lied gejoeld!

Na de optredens was het nog lang gezellig in Scheveningen. Het was onder andere vlaggetjesdag en ’s middags konden we de schepen van de vlootschouw voor de boulevard zien varen.
Om 20.30 waren we weer terug in Etten.