Jubilarissen huldigen in Coronatijd

Het Ettens Mannenkoor huldigt in coronatijd bijna 400 jaar jubilarissen.
Het Ettens Mannenkoor heeft een lange traditie in het huldigen van zijn jubilarissen. De afgelopen decennia gebeurde dit steeds tijdens de jaarlijks contactmiddag in het najaar. Door de onlangs nog verscherpte coronaregels was er totaal geen sprake van dat die gehouden zou kunnen worden.
Snel werden de plannen veranderd: een klein koor zou langs de jubilarissen gaan. Ook dat plan sneuvelde omdat het volgens de regels niet kon of de randen ervan opzocht en leden en andere mensen in gevaar kon brengen.
Toen werd het even stil: wat te doen? Niets doen en doorschuiven? Uiteindelijk besliste het bestuur dat we iets moesten bedenken in de geest zoals het koor gewend is: kameraadschap en oog voor elkaar, in lief en leed. Besloten werd na overleg met familieleden de jubilarissen te verrassen met het bezoek van twee bestuursleden en persoonlijk de felicitaties thuis te gaan overhandigen.
Zondagmiddag was het zover. Op afspraak werden de jubilarissen in Etten, Gaanderen, ’s-Heerenberg en Wehl bezocht: André Slutter en Leo Zenhorst, beide 60 jaar lid, Herman Meuleman (40 jaar lid) en Jan de Weerd en Wout van de Zwet (25 jaar lid). Ondanks de “afstandelijke benadering” was er overal een vriendelijke en warme sfeer: de bestuursleden werden warm ontvangen en ervoeren wat een belangrijke plaats het Ettens Mannenkoor in de gezinnen inneemt. Na overhandiging van de oorkondes, speldjes en een korte toespraak was er taart en champagne: de familie van de jubilaris had steeds overal voor gezorgd, voor de jubilarissen was dit alles een verrassing! Hier en daar werd een traantje weggepinkt.
Al met al was het ook voor de bezoekende bestuursleden een prachtige en gezellige middag. Zij waren diep onder de indruk van wat ze hadden meegemaakt (maar konden daarna geen taart meer zien). Het was zoals de dochter van één van de jubilarissen het omschreef “een dag met een gouden randje!”
Enkele dagen later werden de jubilarissen van de regelingscommissie bezocht Gerard Kok (50 jaar), Benny te Grotenhuis, Gerard Wenting en Frank van Dulmen (40 jaar) en werden de bloemen en versierselen thuis overhandigd.