Chris Derksen benoemd tot erelid

Op voordracht van het bestuur is Chris Derksen door de algemene vergadering van het Ettens Mannenkoor benoemd tot erelid.

Chris met oorkondeDaarnaast verrichtte hij jarenlang hand- en spandiensten voor het koor. Zo bracht hij altijd alle convo’s met oproepen voor vergaderingen en optredens bij de leden thuis. Het Ettens Mannenkoor telt rond de 120 leden en die wonen lang niet allemaal in Etten! Ook hielp hij met het rondbrengen van het verenigingsblad De Stemband. Hij was jarenlang de voorman van de podiumbouwers.

Het koor is Chris erg dankbaar voor alle tijd en energie die hij jarenlang belangeloos in het koor gestoken heeft.

 

Chris Derksen Ere lid

De oorkonde be-horende bij het erelidmaatschap is Chris thuis uitgereikt door André Slutter, voorzitter Chrysto Wormskamp en – niet op de foto – Jan de Weerd (die deze foto’s heeft gemaakt).

Geplaatst in Public.