Korte terugblik op 2014

Na de uitgebreide viering van het 100 jarig bestaan van het koor in 2013 en de voorbereidingen daarvoor met als hoogtepunt het concert op 6 juli met Guido’s Orchestra zou de neiging kunnen bestaan om 2014 te beschouwen als een “na-Olympisch jaar”. Bij sporters zie je dan regelmatig een “inzakken”, vermoeidheid door de inspanningen van het jaar er voor en een teruglopen van de prestaties. Het bestuur van het koor, de zangers en de dirigenten waren niet van plan om het zo ver te laten komen. Voorzitter en dirigent riepen op om de opgaande lijn in de prestaties van het koor in de afgelopen twee jaar en de ervaren saamhorigheid bij de extra inzet in 2013 door te trekken.

Op 8 maart heeft het koor een prachtig concert gegeven in de mooie, historische Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen, samen met harmonie Concordia uit Eefde die in 2013 ook 100 jaar bestond. Met deze harmonie, onder leiding van de levendige en vrolijke dirigent Jos Pijnappel, is ook het Steenovenconcert op 14 juli gegeven voor ongeveer 1000 bezoekers. Op 31 maart heeft het koor gezongen bij de stemmige herdenking van de bevrijding van Etten 69 jaar ervoor. Enkele zangers hebben deze bevrijding meegemaakt en zijn direct na de oorlog lid geworden van het koor. Op 10 mei hebben we samen met fanfare Crescendo uit Ratum een concert gegeven in een uitverkochte en enthousiaste zaal in De Storm in Winterswijk.

Eind mei is het koor op concertreis geweest naar Wenen en de omgeving van München en heeft op verschillende plaatsen vijf concerten gegeven, onder andere in de Oranjerie van Slot Schönbrunn in Wenen. Deze reis, waar ook enkele leden van de Club van 100 aan hebben deelgenomen, heeft een grote bijdrage geleverd aan de saamhorigheid binnen het koor. Op 28 juni kregen we een goede beoordeling op het concours van Arti Sacrum in Terborg ter gelegenheid van hun 150 jarig bestaan (bijna 1½ keer zo oud als het EMK!).

 

Het Ettens Mannenkoor op de trappen voor Slot Schönbrunn in Wenen

Het Ettens Mannenkoor op de trappen voor Slot Schönbrunn in Wenen

 

Na de zomervakantie volgde een benefietconcert voor de Stichting Care Travel, een optreden op het 50 Plus Event in Ulft en het al genoemde concert voor de Club van 100 op 25 oktober.

In december gaf het koor kerstconcerten in Winterswijk, in Etten met de jubilerende harmonie en in Nieuw-Dijk.

Ook zijn er acht serenades gebracht, bij bijzondere gebeurtenissen in het leven van zangers, sponsors, leden van de regelingscommissie, bij gelegenheid van het officiële sluiten van de zaak van onze kledingleverancier en bij het 90-jarig bestaan van Harmonie Onderling Genoegen in Etten.

U ziet: alleen al de openbare optredens van het koor waren niet alleen redelijk talrijk, maar kenden gezien recensies in de media, het enthousiasme van het publiek, de beoordeling bij het concours van Arti Sacrum en ook volgens onze eigen dirigent Nick Moritz en tweede dirigent/vocal coach/pianist/solist Armanda ten Brink een stijgende kwaliteit. De opgaande lijn van 2011-2013 is dus vastgehouden en uitgebouwd.

Geplaatst in Public.