Nick Moritz 25 jaar dirigent van het EMK

In januari 2015, is het 25 jaar geleden dat Nick Moritz tot dirigent van het Ettens Mannenkoor werd benoemd, als opvolger van Hans Vos. Dit feit is gevierd tijdens de eerste repetitie van het koor in het nieuwe jaar. Voorzitter Chrysto Wormskamp memoreerde in zijn toespraak de grote verdiensten van Nick voor het koor. Dat er veel veranderd is in 25 jaar was hem onder andere ook opgevallen door de veranderde haardos!

 

Januari 1990: met het overhandigen van het dirigeerstokje “installeert” voorzitter Roel Samplonius Nick Moritz als dirigent. Direct links van de voorzitter Ronald Pastoor, in 2015 bestuurslid van het koor.

Januari 1990: met het overhandigen van het dirigeerstokje “installeert” voorzitter Roel Samplonius Nick Moritz als dirigent. Direct links van de voorzitter Ronald Pastoor, in 2015 bestuurslid van het koor

Nick was verrast en had niets voorbereid. Hij was er van uitgegaan dan het jubileum gevierd zou worden bij het jubileumconcert op 13 februari 2016, bij de uitvoering van de Carmina Burana in Amphion. Desondanks weet Nick als antwoord een gloedvol betoog van ruim tien minuten te houden, van de ene kant kijkend naar het verleden (en glimlachend te constateren dat ook bij leden de haardos hier en daar in deze jaren veranderd is), maar ook vooral kijkend naar de bevordering van de kwaliteit van het koor en het aangaan van nieuwe uitdagingen in de toekomst. Direct in het begin benadrukt hij de samenwerking met Armanda ten Brink, tweede dirigent/pianist/vocal coach/solist binnen het artistiek team van het koor. Door deze samenwerking vullen ze elkaar en versterken ze elkaar en zijn ze in staat om met het koor steeds betere zangprestaties te brengen. Uit het jubileumboek (2013): “Als dirigent ben je er voortdurend mee bezig hoe je het koor en de koorzang kunt perfectioneren. Dat is een proces waar je veel geduld bij moet hebben. Je kunt niets afdwingen en je hebt te maken met de eigenheden van een koor. Het is een wisselwerking die je als jonge dirigent nog niet direct ziet. Zo heb ik in de loop der jaren moeten leren dat ook kameraadschap een belangrijke voedingsbodem is voor het goed presteren van een koor. Daar begint het mee.”

31 mei 2014: op de terugweg van de koorreis naar Wenen en München zingt het koor onder leiding van Nick Moritz op de parkeerplaats bij Würzburg het vandaag 80 jaar geworden erelid Theo Pastoor toe. Zoon Ronald, net als Nick bijna 24.5 jaar ouder dan op de vorig foto, seint het geluid door naar zijn vader in Etten.

31 mei 2014: op de terugweg van de koorreis naar Wenen en München zingt het koor onder leiding van Nick Moritz op de parkeerplaats bij Würzburg het vandaag 80 jaar geworden erelid Theo Pastoor toe. Zoon Ronald, net als Nick bijna 24.5 jaar ouder dan op de vorig foto, seint het geluid door naar zijn vader in Etten.

Het Ettens Mannenkoor was sterk in Duitstalige liederen toen Nick in 1990 begon en hij heeft het Engelstalige repertoire proberen te promoten. De laatste jaren zijn ook Afrikaanse nummers ingestudeerd om de ritmiek te verbeteren. Nick: “Maar de belangrijkste pijlers voor het repertoire zijn afwisseling, uitdaging en thematiek. Alles bij elkaar moet het repertoire het publiek aanspreken en, niet onbelangrijk, het moet ook jonge mannen enthousiasmeren om lid te worden van het koor. Uitdagingen genoeg dus voor de komende jaren!” (jubileumboek Ettens Mannenkoor 2013).

Een vrolijk moment tijdens de jaarlijkse contactmiddag op 23 november 2014 van de leden en partners van het Ettens Mannenkoor na de huldiging van de jubilarissen: ze zijn net toegezongen onder leiding van dirigent Nick Moritz, de langste man van het mannenkoor!

Een vrolijk moment tijdens de jaarlijkse contactmiddag op 23 november 2014 van de leden en partners van het Ettens Mannenkoor na de huldiging van de jubilarissen: ze zijn net toegezongen onder leiding van dirigent Nick Moritz, de langste man van het mannenkoor!

Geplaatst in Public.