U bezoekt een EMK concert

 • Gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen.
 • Het Ettensmannenkoor heeft het recht om zonder opgave van reden internetbestellingen te weigeren, in dat geval ontvangt de besteller het aankoopbedrag retour.
 • Een toegangsbewijs voor een evenement is een uniek en overdraagbaar commercieel papier.
 • Bij verlies van toegangskaart(en) kan geen duplicaat worden verstrekt.
 • Het risico niet bezorgde post zendingen ligt bij de koper.
 • Toegang tot het evenement kan alleen worden verleend door de organisator en de locale veiligheidsdienst na het tonen van een geldige toegangskaart.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Er mag binnen niet gerookt worden, buiten zijn er bepaalde rookplekken.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de regelingscommissie en/of personeel.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
 • Vragen of problemen: meld je bij de regelingscommissie en/of personeel bij de ingang of bij de kassa.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto, film- en andere opnameapparatuur.
 • Onder professionele fotoapparatuur wordt verstaan: camera’s met verwisselbare lenzen. Digitale camera’s, evenals telefoons met camera mogen mee naar de concertlocatie. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opnameapparatuur.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Het bijwonen van de voorstellingen is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Er kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de concertlocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan foto’s, geluid- en filmopname te maken zonder toestemming van het bestuur van het Ettens Mannenkoor.
 • Het is niet toegestaan om in de nabijheid van de concertlocatie flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 • Bij concerten in een theater/concertgebouw/kerkgebouw gelden de huisregels van dit gebouw.
 • Het Ettens Mannenkoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met ons op.