Terugblik “op weg naar de bevrijding”

Op zaterdag 8 april gaven het Dierens en Ettens Mannenkoor een concert in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het thema van de avond was “Op weg naar bevrijding”, omdat Dieren rond deze datum bevrijd werd door de geallieerden. De exacte datum van de Dierense bevrijding is 16 april.

In overleg met beide dirigenten, concertcommissies en muziekadviescommissies werd een mooi programma samengesteld. Afgesproken werd dat er naast de door de beide koren afzonderlijk te zingen nummers, ook een aantal nummers gezamenlijk gezongen zouden worden. Voor dit doel hebben de koren enkele nummers uitgewisseld. Het EMK heeft er enkele prachtige nummers aan over gehouden.

Maandagavond 3 april was onze eerste kennismaking en gezamenlijke repetitie. De mannen uit Dieren (en één vrouw) waren naar Etten gekomen. Die ene vrouw, pianiste Ingrid de Vries, maakte met haar pianospel ook al tijdens de repetitie indruk. Bij het concert zou die indruk alleen maar sterker worden.

Het zingen onder een andere dirigent is altijd moeilijk en dan merk je hoe het EMK gewend is aan de duidelijke en expressieve dirigeerstijl van “onze” Nick Moritz.

De zangers uit Dieren vonden het leuk en gezellig in Etten. De klik die er is tussen Nick en Armanda en “hun jongens”, werd herkend.

De Ontmoetingskerk is halverwege de zestiger jaren gebouwd in een tijd dat stedenbouwers en architecten nog geloofden dat bijna iedereen geloofde. Ruim opgezet met verschillende zalen en een kerkruimte, waar het fijn zingen is.

De gezamenlijke repetities voorafgaande aan het concert verliepen, zoals het hoort stroefjes met vermanende woorden van de “Dierense” dirigent Arjan van Hees.

Het thema van het concert “Op weg naar de Bevrijding” betekende een afwisseling van liederen over strijd, en oorlog, heroïek, kameraadschap, (hoop op) bevrijding, maar ook liefde, zoals in het door Frank Geurtsen prachtig vertolkte “Can you feel the love tonight”: Een medley van bevrijdingsliederen, met successen van Vera Lynn, op 20 maart 100 jaar geworden, sloot het concert af.

Geplaatst in Public.