Weetjes over 100Years 100Voices

De concertcommissie is volop bezig met de voorbereidingen van het grote jubileumconcert met Guido’s Orchestra.

Ruim twee jaar lang is de commissie in de weer geweest om te komen tot waar we nu zijn. Vele vergaderingen, onderhandelingen met leveranciers en publieke instanties, gebruik maken van de diverse netwerken binnen het koor en daarbuiten, nauw overleg met Guido’s Orchestra en haar productieteam, hebben er toe geleid dat we met veel vertrouwen naar 6 juli uitkijken.

Het is nu vooral de beurt aan alle vrijwilligers die er voor gaan zorgen dat we een concert neerzetten waar nog lang over gesproken gaat worden.

Deze vrijwilligers komen voornamelijk uit het koor zelf, maar ook buiten het koor zijn er verschillende mensen die spontaan hun medewerking hebben aangeboden.

Vanuit het koor zal er al op de donderdagvond voor het concert begonnen worden om de tennishal van Kei Fit Centre om te toveren naar een heuse concertzaal.

Grote tennishal Kei-Fit Gendringen

Grote tennishal Kei-Fit Gendringen

Allereerst moet de vloer van de hal (een soort van vilten bodem) volledig vochtwerend worden afgedekt, waarna er een mooie tapijtvloer op gelegd zal worden. Zo’n 1750 strekkende meter, 6 meter brede folie zal als onderlaag dienen voor het tapijt. Met 25 rollen plakband a 66 meter zal deze folie afgetaped worden om er voor te zorgen dat er geen vocht door heen kan komen. Zo’n 15 tot 20 personen zullen zich hiermee bezighouden zodat ’s nachts om 01.00 uur het basispodium van 17,6 meter breed , 6,2 meter diep en een kleine 3 meter hoog geplaatst kan worden.

Er moet echter eerst nog een speciale evenementenvloer onder het podium gelegd worden, rollen tapijt van 4 meter breed en 60 meter lang, over een totale diepte in de hal van zo’n 25 meter.

Plattegrond KeiFit

Op de vrijdagmorgen om 07.00 uur wordt door dezelfde groep vloerenleggers de tapijtvloer gelegd, dit zijn tegels van 1 x 1 meter die er in de grote hal (de concertzaal )van Kei Fit Centre voor zorgen dat de concertzaal een chique uitstraling zal krijgen

Daarna is de beurt aan de kleine hal, waar de sponsoren, garderobe en koorzangers hun domicilie zullen vinden. Ook hier weer eerst folie en vervolgens rollen tapijt.

Op het zelfde moment zal de groep podiumbouwers van het Ettens Mannenkoor een volgend basispodium bouwen van zo’n 200 m2 en 1 meter hoogte. Op dit basispodium zal de Production Factory, de vaste geluids- en lichtleverancier van Guido’s Orchestra , het professionele podium van Guido’s gaan opbouwen.

Als dit basispodium er staat, zullen de podiumbouwers van het EMK ons eigen zangerspodium opbouwen op het in de nacht gebouwde basispodium van zo’n 3 meter hoog, zodat de zangers tijdens het concert voor het publiek ook goed zichtbaar zijn en de interactie met het orkest hierdoor mogelijk wordt gemaakt.

Gedurende de vrijdag zal ’t Poempke de inrichting van beide hallen voor haar rekening nemen. Scheidingswanden zullen worden aangebracht, de garderobe wordt geplaatst en de ruimte voor de sponsoren en de verblijfsruimte voor het koor wordt ingericht.

De concertzaal zal op velerlei manieren met decoratiematerialen in de juiste sfeer worden gebracht.

Het serviceteam met wederom een groep van 10 koorleden zal hierbij assistentie verlenen

Op de zaterdagmorgen wordt weer vroeg gestart met het plaatsen van de 2500 luxe gestoffeerde stoelen.

Een groep van 26 stoelenplaatsers uit het koor zal er voor zorgen dat het plaatje kompleet wordt en eenieder op een comfortabele manier van het concert kan genieten.

Daarnaast zal de groep Techniek en Infra ervoor zorgen dat alle facilitaire voorzieningen voor een dergelijk groot opgezet concert aanwezig zullen zijn.

Twee grote aggregaten van de firma Homan zorgen voor alle stroomvoorzieningen, toiletwagens worden buiten geplaatst en er worden bij de diverse ingangen van de hal voorzieningen aangebracht om de hoogteverschillen te overbruggen.

Tijdens het concert zullen een tiental dames van koor The Voices de garderobe voor hun rekening nemen, er zullen bij de diverse uitgangen acht BHV’ers worden ingezet. De vaste regelingscommissie van het EMK zal het toegangsbeheer van de zaal voor haar rekening nemen en de eveneens vaste groep verkeersregelaars van het koor zal er voor zorgen dat eenieder zijn auto / fiets fatsoenlijk kan parkeren. Ook zal deze groep de wegbewijzering in een grote straal rondom de hal, vanaf de afrit van de A18 bij Doetinchem en alle andere aanrijroutes plaatsen.

In de hal zullen vanaf een uur voor het concert tot een uur na het concert 4 EHBO’ers aanwezig zijn om waar nodig in actie te komen. We hopen dat deze groep mensen een rustige avond zal hebben.

Na afloop van het concert is het voor een grote groep koorleden zeker nog geen feest. Het podium van Guido’s Orchestra zal direct worden afgebroken, waarbij wederom de hulp van de koorleden wordt ingezet en zal er tevens een begin gemaakt worden met het opruimen van de stoelen.

Dit zal tot een uur of 04.00 uur in de nacht duren.

Op de zondagmorgen wordt om 10.00 uur met wederom de hulp van vele mensen aangevangen de hal weer in de originele staat te krijgen, we hopen daar om 17.00 uur mee klaar te zijn.

Feitelijk zal er vanaf donderdagavond 19.00 uur tot zondagmiddag 17.00 uur continue bezetting in de hal zijn, tijdens de nachtelijke uren is er in en buiten de hal bewaking / beveiliging aanwezig om te waken over alle daar aanwezige spullen.

Uit het koor zal door 80 tot 90 zangers aan de op- en afbouw meegewerkt worden, daarbuiten zullen er nog 40 tot 50 mensen hun medewerking verlenen om het allemaal vlekkeloos te laten verlopen.

Fantastisch dat dit allemaal mogelijk is, een diepe buiging voor al deze mensen , zonder hun hulp zou dit niet mogelijk zijn geweest. In dit kader willen we zeker ook de sponsorcommissie noemen, die door hun enorme inzet er mede voor gezorgd heeft dat we dit alles kunnen neerzetten.

 

Geplaatst in Jubileum 2013, Public.