Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van het jubileumjaar van het Ettens Mannenkoor. Gelukkig bereikten ons veel positieve berichten over de nieuwsbrief en zien wij het aantal inschrijvingen ook stijgen. Daar zijn we erg blij mee. Hopelijk leest u deze nieuwsbrief ook weer met plezier en beveelt u deze ook van harte aan in uw omgeving.

Hartelijke groet, de pr-commissie 2013 van het Ettens Mannenkoor.

April 2013

Try-Out Concert 

Dit jaar viert het Ettens Mannenkoor haar honderdste verjaardag! Dit wordt uiteraard groots gevierd met als hoogtepunt een waanzinnig “Pop meets Classic” concert op zaterdag 6 juli met Guido’s Orchestra. Guido’s Orchestra is bekend van de Symphonica in Rosso concerten met Marco Borsato, Lionel Richie, Diana Ross, Paul de Leeuw, Nick en Simon en Doe Maar.

Op zaterdag 6 juli 2013 bundelen het koor en het poporkest hun krachten en zullen zij het publiek verrassen met een prachtig concert in Keltische maar ook wereldse muziekstijl. Het publiek zal worden meegenomen in uitersten van emoties, van kippenvel tot feest.

Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Het koor studeert op dit moment een groot aantal nummers in die op 6 juli ten gehore gebracht worden. Wilt u vast een voorproefje van dit grote concert? Dat kan! Op zaterdag 27 april geeft het Ettens Mannenkoor een try-out concert in ’t Dorpshuus in Varsselder.

De kaarten kosten €7.50 per persoon, waarvoor u bij ontvangst een kop koffie of thee krijgt en u een pauzedrank wordt aangeboden. Kaarten zijn -naast de website - te koop bij ’t Dorpshuus in Varsselder, Café-Zaal Köster in Etten, de Paperclip in Silvolde, Bakkerij Ebbers en Ziet Moars’ Tabak in Terborg. 

Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de zaal gaan om 19.30 uur open. Uiteraard kunt u vooraf, als u dat wilt, de u aangeboden kop koffie of thee gebruiken.

Expositie 100 Jaar Ettens Mannenkoor

Het jubileumjaar van het Ettens Mannenkoor kent vele activiteiten en één daarvan is de expositie “100 Jaar Ettens Mannenkoor”.

Tonny Slutter, Fons Krabben en Theo Hansen (van links naar rechts op de foto) zijn vanaf 5 juni 2011 druk doende om het wel en wee van het koor in beeld te brengen. Uit de talrijke foto’s, krantenknipsels, grammofoonplaten, cd’s, bekers, oorkonden, schilderijen, foto-albums, etc. die zij hebben vergaard hebben zij een expositie samengesteld die u beslist moet hebben bezocht. Ook zal er op een videoscherm een compilatie van de talrijke concertreizen c.q. concerten worden vertoond en tenslotte kunt u het Ettens Mannenkoor beluisteren via een speciaal voor deze expositie samengestelde cd van de succesnummers door de jaren heen.

Voor de ouderen een feest van herkenning en bij de jongeren hopelijk bewondering.

Tijdens de expositie zullen er leden van het Ettens Mannenkoor aanwezig zijn die uw vragen zullen beantwoorden en zijn er diverse zaken het mannenkoor aangaande te koop. Uiteraard zal het Ettens Mannenkoor tijdens de opening (zaterdag 11 mei 10.00 uur) enkele nummers zingen.

De expositie wordt gehouden van zaterdag 11 mei (tevens Nationale Molendag) t/m zondag 19 mei in de molen “De Witten” aan de Oldenhove 5, 7075 AG in Etten(Gld).

De openingstijden zijn in de weekenden van 10.00 – 17.00 uur en door de week alle dagen van 15.00 – 19.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrije gift is van harte aanbevolen.

De expositie zal in aangepaste vorm in september worden herhaald. De exacte datum en tijden krijgt u te zijner tijd van ons door, de locatie blijft hetzelfde.

Voormalig bestuurslid aan het woord

Hoe kijken oud bestuurs- en commissieleden terug op jubilea en de bijbehorende traditionele grote concerten? We vroegen het hen en elke keer komen er andere personen aan het woord.

In deze nieuwsbrief is Frits Kruisselbrink aan het woord. Hij was als bestuurslid betrokken bij het 75 jarig bestaan van het koor.

Frits Kruisselbrink

Voormalig bestuurslid Ettens Mannenkoor

Het is alweer ruim 27 jaar geleden dat ik als 3e secretaris in het bestuur kwam van het Ettens Mannenkoor. Ik heb 11 jaar in het bestuur gezeten waarvan 10 jaar in de functie van penningmeester.

Een blik terug in de tijd: een pc was nog niet uitgevonden. De boekhouding werd gedaan met behulp van pen en papier. De ledenlijst van het koor werd getypt op A4tjes en wijzigingen werden aangebracht met typex en opnieuw ingetypt. De communicatie ging onder andere door middel van de post, telefoon en fax.

Maar enkele jaren later kwam toch de pc. Via je bedrijf kon je meedoen een pc-privéproject.

De eerste computer had een klein groenkleurig scherm, zonder harde schijf en moest worden opgestart met 2 floppy’s. Aan mij de eer om de financiële kooradministratie en ledenlijst te digitaliseren.

 Hoe kijk jij naar het jubileumjaar als oud bestuurslid?

Je kunt je voorstellen, dat ik, die redelijk meegegaan ben met de ontwikkelingen van de digitale wereld, met veel bewondering kijk naar de moderne presentaties en communicatiemiddelen van het koor en niet in de laatste plaats naar “onze” prachtige website.

De organisatie van het jubileumjaar is heel nauwkeurig  opgezet, met een goede begroting. De koorleden worden prima op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (het opzetten van een nieuwsbrief bewijst weer de juiste intenties van het bestuur) en hebben voldoende inbreng in de begroting, die zelfs op hun verzoek werd aangepast. Ook de pr is meer dan voldoende. Het publiek wordt uitstekend op de hoogte gebracht door middel van persberichten, raambiljetten, flyers en televisie- en radio-uitzendingen. De activiteiten dit jaar, waaronder de nieuwjaarsreceptie, het jubileumboek, de verloting, de expositie 100 jaar EMK, en het jubileumconcert spreken mij erg aan.

Hoe ervaar jij het om het van de andere kant mee te maken (nu als lid)?   

Ik heb veel waardering voor dit bestuur met haar commissieleden, die een ongelooflijke hoeveelheid werk op de schouders heeft genomen.

Heb je een gouden tip/advies voor het bestuur/commissies?

Ik kan mij niet voorstellen, dat ik nog een gouden tip/advies voor het bestuur kan aandragen.

Ik wil er wel op wijzen, dat mijn ervaring is, dat een activiteit moet beginnen met het opzetten van een goed voorbereid draaiboek, waarvoor een ieder duidelijk instaat, wie, wat doet en wanneer en dat er een aantekening wordt gemaakt dat het ook is uitgevoerd.

Waarom raad jij aan om naar jubileumconcert van het EMK te gaan?  

Het hoogtepunt wordt ongetwijfeld het jubileumconcert van een enthousiast en gemotiveerd mannenkoor met Guido’s Orchestra, pop- en top-orkest, waar de spetters vanaf zullen vliegen. Een uniek concert voor de regio en een echte aanrader voor menig muziekliefhebber.

Wat is jouw mooiste herinnering aan een jubileum van het EMK?  

Nu het jubileumconcert wordt gehouden in de tennishallen in Gendringen, gaan mijn gedachten terug naar de organisatie van de uitvoering van de Carmina Burana in mei 1994.

Er schieten me nog een paar dingen te binnen waar wij indertijd onvoldoende rekening mee hadden gehouden. Het was in mei en we vroegen ons af of de zaal -zo nodig- nog bijverwarmd moest worden. Toch helemaal niet gedacht aan airco… in mei. Het resultaat is te lezen in het jubileumboek “tropische temperaturen en flauwvallende zangers” (….ook handig naslagwerk zo’n boek).

De drukker werd opdracht gegeven om een aantal – ik meende 2600  toegangskaarten - te drukken.

Maar nadat het aantal plaatsen al was verkocht, kwamen we tot de conclusie, dat er meer kaarten verkocht waren dan plaatsen aanwezig waren. We hadden de gedrukte kaarten niet nageteld. In allerijl werden er nog de nodige plaatsen bij gecreëerd. Ik denk buiten medeweten van de brandweer.

Voor wat betreft de gehele organisatie en uitvoering, vond ik het jubileumweekend ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het EMK een eerder hoogtepunt en voor mij een onuitwisbare herinnering.

Het weekend  van  13, 14 en 15 mei 1988, met vrijdags, een concert van "Normaal" in de feesttent, zaterdags een korenfestival in de kerk en catering in de tent en zondags frühshoppen, met het blaasorkest “De Optimisten” uit Breedenbroek, eveneens in de feesttent. Voor het optreden van Normaal waren nogal wat aanpassingen nodig, zoals een tent met verhoogd dak achterin, ter hoogte van het podium en een onwaarschijnlijke hoeveelheid krachtstroom. Dit werd deels met enorme dikke kabels afgetapt uit de kerk en deels uit het gebouw van de “Boerenbond” aan de overzijde van de Dorpsstraat.

Kosten van dit weekend 69.000 gulden.

Voor die tijd een fors bedrag. Het bestuur vroeg zich dan ook in alle redelijkheid af of het koor na dit weekend nog zou voortbestaan, dan wel failliet zou zijn.

Enkele bedragen.

Inkoop bier ƒ15.000, maaltijden korenfestival ƒ10.000, honorarium Normaal ƒ14.000.
Drankomzet ca. ƒ35.000 omgezet, opbrengst van de kaartverkoop bijna ƒ18.000.

We kwamen er met een nadelig saldo van ƒ2.000 genadig vanaf.

Zo te zien staat Toon Helmes, bestuurslid, op de foto, in overhemd, ongeveer midden vóór de tent, een paar uur voor het optreden van “Normaal”, met een houding zo van…. “alles in de hand”.

Frits Kruisselbrink
ambteloos koorlid

100Years 100Voices

De concertcommissie aan het woord: 

Voor meer informatie over het 100Years 100Voices concert klik hier

Op zaterdag 6 april j.l., exact 3 maanden voor het Jubileumconcert, heeft een afvaardiging van de Concertcommissie van het Ettens Mannenkoor, samen met Guido van Guido’s Orchestra en René Scholing van The Production Factory bij elkaar gezeten en een grote stap gezet in de voorbereiding van dit concert.

Het gesprek vond plaats bij Hotel van der Valk in Eindhoven, ongeveer op de helft tussen beide thuishavens. Namens de Concertcommissie waren aanwezig Gonny en Ronald Pastoor en Martin Sluyter.

Op de foto rondom de tafel: Martin, René, Guido, Gonny en Ronald.

Het contract werd in zijn geheel doorgenomen en het draaiboek werd doorgelopen. Wat direct opviel was de gedrevenheid en enthousiasme bij beide partijen en de professionele manier van denken en werken. We zijn  er met z’n allen van overtuigd dat we de toeschouwers een waar spektakel kunnen bieden, waar nog lang over nagepraat zal worden.

Guido heeft in samenspraak met René Scholing een geheel nieuw uitgelicht decor ontworpen die elke denkbare lichtshow mogelijk maakt.

René Scholing van The Production Factor is de vaste partner voor Guido’s Orchestra voor licht en geluid en weet dus als geen ander hoe de productie moet worden neergezet.

Om een idee te geven wat er allemaal nodig is voor het jubileumconcert:

Podium, licht en geluid zal worden aangevoerd in 3 vrachtwagens.

In totaal zullen er 8 professionele technici vanaf vrijdagmorgen tot zondagmorgen in de weer zijn.

2 Lichtprogrammeurs zullen van vrijdagavond tot diep in de nacht het gehele concert wat belichting betreft voorprogrammeren.

De orkestleden ( een kleine 30 personen ) van Guido zullen met een grote touringcarbus vanuit Limburg aanreizen. Ter ondersteuning van het orkest komen mee: een orkestkleedster, een orkestproducer, 2 backline technici voor de instrumentenopbouw, een monitormixer, een FOH mixer en 2 geluidstechnici.

En dit is alleen nog maar het gedeelte dat door techniek en orkest wordt aangeleverd.  In een volgend verslag zullen we de inbreng vanuit het Ettens Mannenkoor voor het voetlicht brengen.

100Years 100Voices
hét jubileum concert van het Ettens Mannenkoor

Zaterdag 6 juli Kei-Fit Gendringen
Zaal open 19:00 uur, aanvang 20:00 uur
Kaarten € 37,50

Voor meer informatie over het 100Years 100Voices concert klik hier
Voor het downloaden van onderstaande poster klik hier
Voor toegangskaarten klik hier

Commissie van Aanbeveling

Om het jubileumconcert te promoten heeft het koor een Commissie van Aanbeveling ingesteld.  Hierin hebben diverse regionale en (inter)nationale prominenten belangeloos zitting in genomen. Iedere keer komen er andere personen aan het woord.

In de vorige nieuwsbrief kwamen Soundmixshowwinnares Erna Hemming en onze voorzitter Chrysto Wormskamp aan het woord en vertelden u iets over zijn/haar ervaringen, herinneringen en beeld over het Ettens Mannenkoor.

In deze nieuwsbrief komen weer twee heel andere personen aan het woord. Dit zijn burgemeester Hans Alberse en pianovirtuoos Jan Vayne. Laat u verrassen en inspireren door hun verhaal.

Hans Alberse

Burgemeester gemeente Oude-IJsselstreek

Wat is uw beeld van het EMK?

Een koor dat al 100 jaar bestaat, dat geeft eigenlijk voldoende aan wat voor soort koor dit is: mensen die al 40 jaar en langer lid zijn. Het Ettens Mannenkoor is een enorm enthousiaste vereniging die zichzelf op de kaart heeft weten te zetten, niet alleen in Etten zelf maar in onze hele gemeente en zeker in de hele Achterhoek. Zoals ze zelf zeggen: “Het zingen zit ons in het bloed!”

Het EMK is geen vereniging meer maar een grote familie.

Waarom vindt u het EMK anders dan andere koren?

Laat ik vooropstellen dat ieder koor anders is met eigen kenmerken en kwaliteiten. Het Ettens Mannenkoor kenmerkt zich natuurlijk door hun 100-jarig bestaan. Hun liedjes in dialect en de verbondenheid die het Ettens Mannenkoor houdt met het eenvoudige, harde en eerlijke boerenleven. What you see is what you get.

Wat is uw meest mooie herinnering aan het EMK?

Het zijn er eigenlijk twee. Allereerst het optreden van het Ettens Mannenkoor bij de mooie en eenvoudige bevrijdingsherdenking in Etten op 31 maart 2012 bij het monument in Etten. De bevrijdingsherdenking vind ik altijd indrukwekkend en het koor leverde het afgelopen jaar  een belangrijke bijdrage.

Daarnaast het jaarlijks Steenovenconcert  in de voormalige steenovenfabriek in Etten. 

Het ruwe en ruige van het gebouw gecombineerd met het grote koor van bijna 100 mannen wat soms heel klein kan zingen geeft een bijzondere sfeer.

Waarom raadt u aan om naar jubileumconcert van het EMK te gaan?

Er is zoveel werk door zoveel vrijwilligers verzet om het jubileumconcert te organiseren. En er is heel veel bereikt tijdens het organiseren van dit jubileumconcert. Zo komt Guido’s Orchestra spelen en belooft dit concert een geweldig succes te worden. En ik kan u overigens verzekeren dat het altijd een feestje is om een concert van het Ettens Mannenkoor bij te wonen.

Jan Vayne Pianovirtuoos

Wat is jouw beeld van het Ettens Mannenkoor?

In één woord een fantastisch koor!

Waarom vind je het Ettens Mannenkoor anders dan andere koren?

De kunst is om gestructureerd en hard te werken aan kwaliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer. Het koor slaagt hier goed in door kundig leiderschap van dirigent Nick Moritz en Vocal Coach Armanda ten Brink. Samen met een ondernemend bestuur en enthousiaste leden is een goede mix hiervoor aanwezig.

Wat is jouw meest mooie herinnering aan het Ettens Mannenkoor?

Ik heb nu twee keer opgetreden met het Ettens Mannenkoor. De eerste keer was voor het Nationaal Fonds Ouderenhulp in het Concertgebouw in Amsterdam in 2006 en de tweede keer was in 2011 tijdens het kerstconcert in Etten.

Zowel het plein voor de kerk, als de kerk zelf waren sfeervol aangekleed om het concert een extra boost te geven. De voorbereiding met de organisatie heb ik als gestructureerd en prettig ervaren. Het was een prachtig concert waar we elkaar versterkten en vleugels gaven.

Waarom raad jij aan om naar jubileumconcert van het Ettens Mannenkoor te gaan?

Het koor maakt op mij een professionele indruk. De organisatie van concerten worden professioneel aangepakt en tot in detail uitgewerkt. Als artiest kom je in een gespreid bedje. Het jubileumconcert van het Ettens Mannenkoor wordt het hoogtepunt uit hun 100-jarig bestaan. De mix van Guido’s Orchestra en het koor is, naar mijn mening, een mooie combinatie om hier ook te versterken. Een koor dat al zo lang op dit niveau presteert verdient een prachtig jubileumjaar met als hoogtepunt het grote concert op 6 juli.

Ik feliciteer het Ettens Mannenkoor van harte met hun jubileum en wens hen veel succes met de organisatie en uitvoering van het jubileumconcert.

Aardappel aktie van start

Ook dit jaar kwaliteitsaardappelen van het Ettens Mannenkoor


Nicola = vastkokend

De nieuwe aardappelen worden aangeboden in netten van 5 en 10 kilo.

Uw bestelling wordt 18 mei - de zaterdag voor Pinksteren - gratis bij u thuis bezorgd.

Met deze aktie steunt u het Ettens Mannenkoor en kunt u genieten van heerlijke nieuwe aardappelen.
Klinkt dit niet als muziek in de oren?

Super jubileum Loterij

In 2013 bestaat het Ettens Mannenkoor 100 jaar. Het bestuur is al geruime tijd bezig om de viering van deze mijlpaal op passende wijze in te vullen. Om de diverse activiteiten goed te laten verlopen is geld en de inzet van veel vrijwilligers nodig. In verschillende commissies wordt al hard gewerkt. We willen met z’n allen die 100e verjaardag van het Ettens Mannenkoor vieren en daar hoort ook een passend cadeau bij.

Het bestuur heeft een cadeau op het oog waarmee het koor zich waardig naar het publiek toe presenteert. We zijn bezig met een concert waar niet alleen muzikaal de vonken van af moeten springen. Het Ettens Mannenkoor biedt in het concert met Guido´s Orchestra ook visueel spektakel. Dit houdt in dat het grote podium waarop dit allemaal gaat gebeuren extra mooi wordt aangekleed. Mede door een bijzondere podiumopbouw en speciale lichteffecten bieden koor, orkest en solisten een spectaculaire show. Om dit alles ook tot in alle hoeken van de zaal goed zichtbaar te maken, worden twee grote videowalls geïnstalleerd. De kosten hiervoor zijn hoog. Niet alleen door de techniek die nodig is, maar ook door het technisch team voor de bediening en optimaal gebruik. Filmbeelden van de show zijn gedurende het concert op de schermen te zien.

 De Loterijcommissie heeft zich voorgenomen om de kosten voor deze professionele manier van presenteren te dragen. Voor de grote jubileumloterij wordt momenteel een prijzenpakket samengesteld. Absolute topper daarin wordt de hoofdprijs van twee elektrische fietsen van Gazelle. In het jubileumjaar 2013 zijn straks in totaal 61 prachtige prijzen te winnen, een lot kost 25 euro. Hiervoor speelt u mee bij zes maandelijkse trekkingen. Voor deze loterij werd een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie.

Wij hopen dat zeer veel zangers, fans, donateurs en sponsoren (denk alvast aan een lot voor vader-/moederdag) deelnemen aan deze jubileumloterij. Door het kopen van een lot (meerdere mag uiteraard ook) geven wij het Ettens Mannenkoor een cadeau bij zijn 100e verjaardag. En ú maakt natuurlijk kans om één van de prachtige prijzen te winnen.

U hoort nog van ons!

De Loterijcommissie.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of tips kunt u contact opnemen met:

Theo Hansen, T: 0315 – 84 32 76

Voor meer informatie klik hier

De Sponsorzuil

Al maanden is het Ettens Mannenkoor druk met haar jubileumjaar.

De honderdste verjaardag gaat een spetterend jaar worden met als voorlopig hoogtepunt het grote jubileumconcert op 6 juli met Guido’s Orchestra. Dit project is uniek voor Nederland!

De ambitieuze plannen van het koor kosten geld. Veel geld! Daarvoor heeft het koor in de afgelopen vijf jaar al diverse acties gehouden en hebben de leden zelf gespaard, zodat er voor aanvang van het jubileumjaar een bedrag gereserveerd is.

Dit vormt de basis om enthousiast de gekozen weg te volgen.

Al maanden is de sponsorcommissie druk met het werven van sponsors. Aan geïnteresseerden wordt een aantrekkelijk en divers sponsorpakket aangeboden.

Het bedrijfsleven in de weide omgeving onderkent de kwaliteit van het aanbod en de kansen die het Ettens Mannenkoor hen biedt. Dit blijkt wel uit de geweldige respons tot nu toe.

Een onderdeel van het jubileumproject is een enorme sponsorzuil. Deze komt te staan bij het kruispunt Slingerparallel / Zeddamseweg in Etten. Nadat een adviesbureau alles had doorgerekend en de vergunning was verleend, kon de bouwploeg aan de slag. Op zaterdagen en diverse avonden werd er door vakkundige vrijwilligers en medewerkers van Arendsen Staalbouw gewerkt om de zuil te maken. Het was een race tegen de klok, maar afgelopen zaterdag 2 maart werd de prachtige 15 meter hoge zuil geplaatst.

Hebt u ook interesse om uw bedrijf op een unieke manier te presenteren in combinatie met geweldige evenementen om van te genieten, zelf of met relaties (als sponsor deel te nemen aan het 100 jarig jubileum van het Ettens Mannenkoor)? Neemt u dan contact op met Rudy Wieskamp (r.wieskamp8@gmail.com)

 NB. Vol = Vol.

Ga voor meer foto's van het het plaatsen van de zuil naar het fotoalbum.