Van zoemen naar ZOOMEN

Van zoemen naar ZOOMEN

Na de nieuwste maatregelen in verband met het coronavirus kan het Ettens Mannenkoor niet meer terecht in haar vast repetitieruimte sinds 107 jaar, Café-Zaal Köster in Etten.
Daarnaast willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en contactmomenten tot een minimum te beperken.
Na de langste periode zonder repetities sinds de Tweede Wereldoorlog, door een totale lock down vanaf begin maart, was het koor sinds 7 september weer begonnen met repeteren op 1,5 meter afstand, in zigzag opstelling en met de ventilatie aangepast en op maximum. De nieuwste maatregelen van 13 oktober hebben daar dus een eind aan gemaakt.
Tweede dirigent, vocal coach, solist en pianist Armanda ten Brink kwam op het idee om dan maar de repetitie via het videoprogramma ZOOM te organiseren. Op maandagavond 19 oktober is van 20.00 tot 21.00 de eerste ZOOM repetitie van het Ettens Mannenkoor gehouden, opnieuw een unicum in het lange bestaan van het koor. Thuis achter de computer, laptop, tablet of telefoon nemen de zangers onder leiding van de twee dirigenten deel aan de repetitie.
 
 
Voor de zekerheid zijn alle microfoons van de zangers uitgezet, ze kunnen elkaar zien, maar alleen de dirigenten zijn te horen. Het is voor iedereen even wennen, alleen Armanda heeft ervaring met deze vorm van repeteren. Niet elke zanger realiseert zich dat dirigent Nick Moritz weliswaar geen zingen of zoemen kan horen, maar wel iedereen kan zien en hij maakt daar soms ook gebruik van door uit te nodigen tot een actieve zanghouding. Als Nick dirigeert begeleidt Armanda op de piano, als Armanda solist is speelt Nick op de piano.
Na het inzingen door Armanda worden in eerste instantie worden vooral liederen “geZoomd” die tijdens de repetities vanaf 7 september aan de orde zijn geweest, maar daarna komen ook liederen aan bod die langer geleden gerepeteerd zijn. Bij één van de liederen moet door een deel van de zangers gezoemd worden, een regelmatig onderdeel van het zingen van liederen.
Het is anders dan anders dit ZOOMEN, maar het is even niet anders. Je zingt individueel thuis en kan elkaar niet horen. Dit is een nadeel. Een voordeel is dat zo iedereen in zijn eigen veilige omgeving en zonder onnodige contactmomenten toch op een bepaalde manier zijn hobby kan beoefenen.
Zo proberen we toch weer inhoud te geven aan de lijfspreuk van het Ettens Mannenkoor:
“Het zingen zit ons in het bloed”